Proiect cu fonduri europene

  1. Obiectul şi preţul contractului

4.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze “Utilaj multifuncţional si dotări aferente pentru proiectul “INFIINTAREA SI DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA ROSIA DE SECAS, JUDETUL  ALBA”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. – Achizitorul se obligă să achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare  “Utilaj multifuncţional si dotări aferente pentru proiectul “INFIINTAREA SI DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA ROSIA DE SECAS, JUDETUL  ALBA”,

4.3. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 256.285,00  lei  la care se adauga TVA  in valoare de 34.200,00 lei.