Program Operațional General 2014-2020

Titlul cereri de finanțare:

Reabilitare și dotare grădinița cu program normal Roșia de Secaș, str,

Principală nr. 284,loc, Roșia de Secaș, jud, Alba

Axa prioritară: Axa Prioritara ’10 – imbunătățirea infrastructurii educaționale
Prioritate de investiții: Prioritatea de investiții 10,1 A – CREȘTEREA GRADULUI DE PARTIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PARASIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ANTEPREȘCOLAR ȘI PRESCOLAR
Operațiunea: A
Număr apel de proiecte: 10.1/A/1