Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA Roșia de Secaș, județul ALBA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3,10,27 pe perioada 24.10.2018-22.12.2018, la sediul primăriei Roșia de Secaș str. Principală nr. 458, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicitații imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.