Acte necesare obtinere certificat urbanism

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM PRIVIND:

1 - INSTRAINARI , INFORMATII IN TRANZACTII IMOBILIARE

- Cerere tip pentru emiterea Certificatului de urbanism - primarie

- Act de proprietete si Documentatie de carte funciara

- Viza pe cerere cu plata impozitului la zi

- Document de plata al taxei de eliberare a certificatului de urbanism(copie)

2 - CONCESIONARI

- Cerere tip pentru emiterea Certificatului de urbanism

- Act de proprietete

- Plan situatie cu propunere ( scara 1:500)

- Plan incadrare in zona ( scara 1: 2000)

- Viza pe cerere cu plata impozitului la zi

- Document de plata al taxei de eliberare a certificatului de urbanism(copie)

3 - PANOURI PUBLICITARE, TOTEM-URI,CITY-LIGHT-URI, BANNERE , FIRME

- Cerere tip pentru emiterea Certificatului de urbanism

- Certificat de inmatriculare si cod fiscal (copie)

- Plan de situatie pe suport topografic la sc. 1 : 5000 pina la 1:500

- Viza pe cerere cu plata impozitului la zi

- Document de plata al taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie)

4 - LUCRARI CONSTRUCTIE/DESFIINTARE,SCHIMB DESTINATIE

- Cerere tip pentru emiterea Certificatului de urbanism

- Act de proprietete / de comodat

- Plan situatie si incadrare in zona pe suport topografic, vizat de Oficiul judetean de

cadastru scara 1: 5000 pana la 1:500

- Viza pe cerere cu plata impozitului la zi

- Document de plata al taxei de eliberare a certificatului de urbanism(copie)

5 - CONTINUARE DE LUCRARI

- Cerere de autorizatie (formular tip)

- Autorizatia de construire (original) si documentatia cu plansele stampilate (2 ex)

- Daca s-a intrerupt executia lucrarilor mai mult de 6 luni este necesar raport de

expertiza pt. reluarea lucrarilor

- Expertiza tehnica a inginerului MTCT

- Viza pe cerere cu plata impozitului la zi

- Document de plata al taxei (taxa se percepe la valoarea ramasa de executat ) de

autorizatie

6 - PRELUNGIREA CERTIFICATULUI DE URBANISM / AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

- Certificatul de urbanism - original

- Cerere pentru solicitarea prelungirii certificatului / autorizatiei

- Viza pe cerere cu plata impozitului la zi

- Document de plata al taxei de eliberare a certificatului/ autorizatiei (copie)