INREGISTRAREA UNUI DECES

Actele necesare in vederea inregistrarii decesului sunt:

  • certificatul medical constatator al decesului intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
  • actul de identitate al persoanei decedate si certificatul de nastere al acesteia;
  • livretul militar al persoanei decedate, supusa obligatiilor militare;
  • actul de identitate al declarantului decesului.Inregistrarea decesului se face in termen de 3 zile de la data producerii decesului, iar pentru decesele produse prin violenta sau in cazul gasirii unui cadavru, inregistrarea se va face in termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului, in aceste cazuri fiind necesara si dovada eliberata de Politie sau de Parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata in privinta decesului.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termenul prevazut de lege, pentru inregistrarea acestuia, este necesara aprobarea Parchetului.