ELIBERAREA DUPLICATELOR

  • Print

ELIBERAREA DUPLICATELOR
Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de stare civilă
pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în
certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :
• Actul de identitate (în lipsa acestuia - Cartea de identitate
provizorie eliberată de Serviciul de Evidenţa Persoanelor)
• Chitanţa în valoare de 2 lei achitată la casieria instituţiei
• Cerere - formular tip
Duplicatele după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor.
Duplicatele după certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani se
eliberează unuia dintre părinţi.
Duplicatele după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi.
Duplicatele după certificatele de deces se eliberează persoanelor
îndreptăţite.