Au mai apărut

  • Print

Pomenit în multe cărți de specialitate (de istorie literară, de istorie propriu-zisă sau artistică, de lingvistică, în dicționare și alte studii), lista acestora s-ar lungi peste măsură și cum, poate, pentru cititorul obișnuit ea n-ar prezenta îndestul interes, am socotit a face trimitere doar la acele titluri în care numele satului este stăruitor creionat ( în special în cartea de literatură). Tocmai de aceea și ținând seama de asemenea considerente, le-am și prezentat în mod selectiv. Iată o listă a lor, așadar, rezumativă.

„De pe Secaş”- Culegere de poezie populară, realizată de Nicolae Pauleti în Roşia, în 1838 şi editată de Al. Lupeanu-Melin la Blaj în 1927;

Nicolae Pauleti: „Cântări şi strigături româneşti de cari cântă fetele şi strigă ficiorii jucând”, scrise în Roşia, în anul 1838”, Editura Academiei, Bucureşti, 1962 (Editată de Ion Muşlea);

Ion Blăjan: „Omul cu ochelari negri”, Editura Eminescu, Bucureşti, 1972.

Ioan Popa: „Odinioară la Purpura”, Editura Astra, Blaj, 2001;

Ioan Popa: „Patimi şi iubiri la Purpura”, Editura Astra, Blaj, 2003;

Ioan Popa: „Amarul fericirii”, Editura Astra, Blaj, 2006;

Ioan Popa: „Cerul şi pământul de acasă” (2 vol.), Editura Astra, Blaj, 2000, 2002;

Ioan Popa: „Roşia de Secaş - File din cartea devenirii”, Alba-Iulia, 1998;

Ioan Popa: „Nicolae Brânzeu”, Editura Bab, Alba Iulia, 1995;

Ioan Popa: „Pe drumul murgului. Legendă şi istorie pe Secaş”, Alba Iulia, 1996;

Vistian Goia: „Glasul memoriei”, Editura Napoca Star, Cluj, 2005;

Ioan Groşan; „Caravana cinematografică”, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985;

Ion Brad: „Printre oamenii Blajului”(capitolul „Un sat fără pereche”), Editura Buna Vestire, Blaj, 2006.

Vasile Frăţilă: „Graiul de pe Târnave”, Editura Astra, Blaj, 2005.

Vasile Frăţilă:„Cercetări de onomastică şi dialectologie”, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2004;

Ioan Chindriş: „Nicolae Pauleti, Scrieri”, Editura Minerva, Bucureşti 1980