Lista cartilor aparute cu si despre Roşia de Secaş

Istorie şi cultură:

Ioan Popa

1. Nicolae Brânzeu (în colecţia Oamenii Blajului, Prefaţă de Ion Buzaşi), Editura Bab, Alba Iulia, 1995, 96 de pagini.

Prezintă viaţa şi activitatea lui Nicolae Brânzeu, profesor, diplomat şi om politic, născut la Roşia de Secaş în anul 1869;

2. Un ardelean prefect de Argeş – Profesorul Nicolae Brânzeu, Editura Niculescu, Bucureşti, 1997, 130 de pagini. Este o ediţie îmbunătăţită a cărţii Nicolae Brânzeu, apărută în colecţia Oamenii Blajului.

3. Nicolae Brânzeu – Istoria şcoalelor de la Blaj (reeditare, cu un Studiu introductiv de Ioan Popa), Editura Astra, Blaj, 2000, 150 de pagini. Este cea dintâi istorie a şcolilor blăjene realizată de unul dintre elevii lor.

4. Ţara Secaşelor, Editura Astra, Blaj, 2006, 388 de pagini. Reprezintă un studiu monografic al Ţării Secaşelor, situată între Blaj, Alba Iulia, Sebeş şi Sibiu.

5. Roşia de Secaş. File de monografie, Editura Astra, Blaj, 2007, 202 pagini. O ediţie refăcută a celei din 1998.

Beletristică:

1. Pe drumul murgului. Legendă şi istorie pe Secaş, Alba Iulia, 1996, 127 de pagini. Conţine legende ale satelor de pe Secaşul Mic şi câteva date istorice ale fiecăruia.

2. Cerul şi pământul de acasă, Editura Astra, Blaj, vol. I – 2000, 153 de pagini şi vol. II – 2002, 159 de pagini. Sunt pagini evocatoare asupra satului natal.

3. Odinioară la Purpura, Editura Astra, Blaj, 2001, 159 de pagini. Pagini din trecutul satului natal, Roşia de Secaş (alias Purpura).

4. Blajul. Biografii paralele, Alba Iulia, 1998, 151 pagini. Mărturisiri din viaţa de elev de la Blaj.

5. Blajul. Dialoguri subiective, Editura Astra, Blaj, 2002, 228 pagini. Dialoguri cu oameni de seamă ai Blajului contemporan.

6. Patimi şi iubiri la Purpura, Editura Astra, Blaj, 2003, 160 de pagini. Viaţa de la Purpura cu trăirile ei de iubire şi de durere.

7. Amarul fericirii, Editura Astra, Blaj, 2006, 160 de pagini. O rememorare a vremilor de restrişte din viaţa satului obsedantului deceniu şi de mai apoi.

8. Recuperări selective, Editura Astra, Blaj, 2007, 158 de pagini. Pagini evocatoare despre viaţa şi activitatea unor personalităţi ale culturii şi literaturii contemporane.

9.  De sub vălul negurii cărunte , Editura Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2008, 160 de pagini. Rememorarea unor pagini de altădată ale Purpurei.

10.Când eram ştrengar în lume…, Editura Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2009 (volum colectiv), 160 de pagini. Copilăria mai multor condeieri născuţi şi crescuţi la Roşia de Secaş.

11. De-a râsu-plânsu prin Europa, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 155 de pagini. Impresii de călătorie prin Europa.

12. Cărţi, oameni, fapte… Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2010, 302 pagini. O culegere de texte apărute prin reviste, studii colective, ziare şi alte publicaţii.

14. Din ograda lui Ionuţ, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2010, 55 de pagini cuprinzând povestiri pentru cei mici.

Folclor:

1. Ia-ţi, mireasă, ziua bună. Obiceiuri folclorice din Valea Secaşului, Alba Iulia, 1973 (în colaborare), 134 de pagini. Studiu asupra obiceiurilor de pe Secaşul Mic cu o culegere de piese literar-muzicale la temă.

2. Roşia de Secaş – File din cartea devenirii, Alba Iulia, 1998, 196 de pagini. O încercare de monografie a satului.

3. Ţara Secaşelor. Folclor literar-muzical, Editura Astra, Blaj, 2000 (în colaborare), 178 de pagini. Este o culegere de folclor literar-muzical din zona Secaşelor.

4. Folclor secăşean, Editura Astra, Blaj, 2004, 155 de pagini. Conţine articole pe teme de folclor apărute în diverse publicaţii.

5. Pe drumul cântecului- culegere de folclor realizată de Ion Blăjan, Editura Astra, Blaj, 2004 (editare cu un studiu introductiv), 151 de pagini.

6. Ţara Secaşelor, Monografie folclorică, Alba Iulia, 1996, 289 de pagini.

7. Cântecele noastre (culegere colectivă de poezie populară), Deva, 1969.

8. Cine m-a dat dorului (culegere colectivă de creţie populară), Alba Iulia, 1973.

9. Florile dalbe, flori de măr (culegere colectivă de colinzi), Alba Iulia

Ilie Muntean

10. Disperarări din copilărie, (Editura Nouă - Bucureşti - 2010)

11. Paradisul sinucigaşilor, (Editura Grinta - Cluj Napoca- 2011)

12. Omul inexistent (Centrul pentru Cultura, Istorie si Educatie, Tunari, Ilfov, 2013