Acte necesare indemnizatie crestere copil

  • Print

ACTE NECESARE

 

ACORDARII DREPTULUI LA INDEMNIZATIE DE CRESTERE A COPILULUI

 

 

 

 

 

a) cerere si declaratii tip

b) actul de identitate a solicitantului ( copie )

c) certificatul de nastere a copilului si livretul de familie ( copie )

d) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz

e) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte realizarea in ultimile 12 luni a veniturilor profesionale supuse impozitului pe venit.

f) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate

g) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului.

 

NOTA : LA DEPUNEREA DOSARULUI VOR FI PREZENTATE TOATE ACTELE IN ORIGINAL, IAR CEREREA VA FI COMPLETATA FARA GRESELI SAU STERSATURI.